Gabinet logopedyczny

Kiedy obserwujemy, że rozwój mowy naszego dziecka odbiega od mowy rówieśników również powinniśmy zwrócić się do logopedy.

Do terapii logopedycznej posiadamy specjalny program Interfejs Foniczny – Logopedia PRO oraz kolumnę świetlną wyposażoną w mikrofon, która wspaniale zachęca do powtarzania słówek i stymuluję mowę.

Programy  z serii LOGOPEDIA PRO są wsparciem w prowadzeniu zajęć dla dzieci wymagających terapii logopedycznej. To doskonałe narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego – dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabo słyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym ADHD i ADD, oraz dla uczniów ze spektrum autyzmu. Specjaliści znajdą tu także narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC), uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

 

4.pnggwarancja jakosci_341x341.png