Kaszuby nasza mała ojczyzna

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zakłada, że edukacja na tym etapie powinna wspomagać i ukierunkowywać wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci, m.in. poprzez „kształtowanie poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju”. Do celów projektu należy:

 • Poszanowanie najbliższego środowiska i jego dorobku kulturowego
 • Poznanie tradycji rodzinnej, regionalnej i narodowej,
 • Wspomagania poczucia przynależności dzieci do społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju
 • Kształtowanie poczucia aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny, przedszkola, miasta, regionu i kraju,
 • Uświadomienie dzieciom, że wspólnoty takie jak rodzina, środowisko lokalne „Mała Ojczyzna” i Ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki
 • Działania plastyczne w różnych technikach z wykorzystaniem tradycji regionalnej

Podczas trwania projektu będą realizowane takie zagadnienia jak:

 1. Charakterystyka regionu Kaszub
 2. Poznajemy piękno sztuki kaszubskiej-kaszubskie nuty
 3. Kuchnia regionalna – poznajemy kaszubskie smaki
 4. Tradycje kaszubskie
 5. Język kaszubski i jego charakterystyka
 6. Historia, czyli kilka słów o przeszłości regionu
 7. Współczesność kaszub – zawody ważne dla tradycji i kultury naszego regionu
 8. Przyroda kaszub – co i kogo chronimy
 9. Niezwykłe miejsca na Kaszubach