Ogłoszenia dla rodziców

Nakaz noszenia maseczek na terenie przedszkola.