Sala integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka i to od niej są zależne takie procesy jak koordynacja ruchowa, praksja, percepcja wzrokowa i słuchowa czy mowa.

Ważniejsze wskazania do terapii to nadwrażliwość lub zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe, zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności, problemy z koordynacją, trudności z koncentracją, impulsywność, opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych, problemy z nauką, kłopoty z zachowaniem, autyzm, ADHD, zespół Downa, porażenie mózgowe.

Prawidłowa integracja sensoryczna pozwala reagować adekwatnie do sytuacji, sprawia też, że świat dziecko ciekawi i przyciąga, nie odpycha i przeraża.