Wczesne wspomaganie rozwoju

Wszystkie dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności, wszelkich dysfunkcji i nieprawidłowości rozwojowych mają prawo do bezpłatnej kompleksowej pomocy. Słowem od 0 do 7 lat. (Rozp.MEN z dnia 24 .08.2017r).

Jeżeli dostrzegasz nieprawidłowości w  rozwoju u Twojego dziecka, masz wątpliwości, pytania, coś Cię niepokoi –nie zwlekaj, przyjdź! Postaramy Ci się pomóc. Aby skorzystać z zajęć należy uzyskać :

OPINIĘ O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU, którą wydaje Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna np. w Kartuzach lub w innym mieście.

Nasza placówka organizuje zajęcia mając do dyspozycji  :

– fizjoterapeutów, specjalistę terapii integracji sensorycznej oraz kinezjologii edukacyjnej wg Vojty u niemowląt, dzieci młodzieży z zaburzeniami ruchowym, logopedy, nauczyciela wczesnego wspomagania, pedagoga specjalnego, psychologa i terapeutę oraz oligofrenopedagoga.

Prace zespołu koordynuje dyrektor placówki.

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, w wymiarze godzin określonych przepisami.

Wczesne wspomaganie jest szansą na osiągnięcie takich umiejętności, których dziecko nie osiągnęłoby bez pomocy. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i wdrożone zostaną działania stymulujące oraz wspomagające rozwój dziecka ,tym lepsze będą dla niego rokowania na równy start szkolny z rówieśnikami.

CO POWINNO NIEPOKOIĆ  RODZICÓW NIEMOWLĄT?

– prężenie się i napinanie , brak kontaktu wzrokowego, słaba reakcja na otoczenie(na światło, głos bliskich osób), głowa ciągle zwrócona w jedną stronę, problemy z karmieniem , słaby płacz, krzyk, asymetryczne ułożenie tułowia , kończyn, nietrzymanie głowy , nadmierna wiotkość, nadmierny spokój, potrzeba częstego bujania, brak umiejętności siadania lub chodzenia we właściwym czasie, brak rozumienia prostych poleceń, brak wyciągania rączek, brak mowy(pojedynczych słów).

Dziecko starsze ;

-brak reakcji na własne imię nadwrażliwość lub za mała wrażliwość na bodźce, brak mowy, brak kontaktu wzrokowego i zabawy z innymi dziećmi, bliskimi, problemy z koncentracją uwagi ,jedzenie wyłącznie wybranych potraw

Nie lekceważ takich problemów . Mogą one prowadzić do poważnych problemów w funkcjonowaniu dziecka. Wczesne rozpoznanie problemu i objecie go specjalistyczną opieką daje szansę zminimalizowania problemu lub całkowitego wyeliminowania.

Zapraszamy ! Daj sobie pomóc i dziecku.