W Świecie Montessori

CEL:
– promocja pracy wg koncepcji Marii Montessori;
– wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori w placówkach niemontessoriańskich.

CZAS TRWANIA:
Projekt trwa od 1 października 2021 do 30 maja 2022.

FORMUŁA PROJEKTU:
– 8 miesięcy i 8 montessoriańskich tematów do poruszenia;
– nauczyciel próbuje się zmierzyć z danym tematem, robi zdjęcia zajęć lub realizacji zadań i wraz z krótką refleksją wrzuca je na zamkniętą grupę FB; każdy temat i propozycje realizacji będą opisane, opis pojawi się na grupie do końca miesiąca poprzedzającego dany temat, zatem pierwszy opis dotyczący pierwszego zadania pojawi się do końca września;
– uczestnicy, po wypełnieniu krótkiej ankiety ewaluacyjnej projektu, dostają certyfikaty, dyplomy dla dzieci i placówki w formie pdf

 

TEMATY:
Październik: Stolik do mycia rąk
Listopad: Materiał do ćwiczenia wycinania
Grudzień: Półka tematyczna: „Boże Narodzenie”
Styczeń: Szorstkie cyfry
Luty: Tkaniny
Marzec: Układ Słoneczny
Kwiecień: Stolik plastyczny
Maj: Czytanie różowego materiału

KONTAKT:
Anita Sopala, Agata Spyrka, Joanna Bochenek
FB: Nauczyciel Montessori – https://www.facebook.com/Nauczyciel-Montessori-106852280956990