„W Świecie Montessori”

CEL:

  • promocja pracy wg koncepcji Marii Montessori;
  • wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori w placówkach niemontessoriańskich.

 

CZAS TRWANIA:

Projekt trwa od 1 października 2020 do 30 maja 2021.

FORMUŁA PROJEKTU:

  • 9 miesięcy i 9 montessoriańskich tematów do poruszenia;
  • nauczyciel próbuje się zmierzyć z danym tematem, robi zdjęcia zajęć lub realizacji zadań i wraz z krótką refleksją wrzuca je na zamkniętą grupę FB: https://www.facebook.com/groups/2068574676929090 (do 5 dnia kolejnego miesiąca);
  • każdy temat i propozycje realizacji będą opisane, opis pojawi się na grupie do końca miesiąca poprzedzającego dany temat, zatem pierwszy opis dotyczący zadania; „Montessoriańska samodzielność” pojawi się do końca września;
  • uczestnicy, po wypełnieniu krótkiej ankiety ewaluacyjnej projektu, dostają certyfikaty i dyplomy dla dzieci w formie pdf;

CO ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2020 roku.

TEMATY:

Październik: Montessoriańska samodzielność
Listopad: Montessoriańska lekcja ciszy
Grudzień:  Montessoriańskie urodziny
Styczeń: Montessoriański otoczenie
Luty: Montessoriańskie eksperymenty
Marzec: Powstanie Wszechświata – Wielka opowieść
Kwiecień: Kontynenty
Maj: Montessoriańskie bajki i książki

 KONTAKT:

Anita Sopala, nauczyciel.montessori.ope@gmail.com

FB: Nauczyciel Montessori – https://www.facebook.com/Nauczyciel-Montessori-106852280956990